Opłaty za pakiety startowe.

Opłata powinna być uiszczona  w terminie 3 dni  roboczych od dnia rejestracji.

5 KM

  • zapisany i opłacony do 21.09.2017 – 59 pln
  • zapisany i opłacony po 21.09.2017 – 69 pln


10 KM

  • zapisany i opłacony do 21.09.2017 - 69 pln
  • zapisany i opłacony po 21.09.2017 – 79 pln
Dane do przelewów