Opłaty za pakiety startowe:

  • zapisy i opłata wniesiona do 15.04.2019 – 60 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona po 15.04.2019 – 70 zł;
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów