Opłaty za pakiety startowe:

  • zapisy i opłata wniesiona do 08.07.2018 – 59 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona po 08.07.2018 – 69 zł;
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów