Opłaty za pakiety startowe.
  • zapisy i opłata wniesiona do 20.04.2018 – 59 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 21.04.2018 do 5.05.2018 - 69zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 6.05.2018 do 17.05.2018 - 79zł
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.