Opłaty za pakiety startowe:
  • zapisy i opłata wniesiona do 21.05.2021 r. - 63 zł
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.