Opłaty za pakiety startowe:
  • zapisy i opłata wniesiona do 7.04.2019 r. - 59 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 8.04.2019 r. do 7.05.2019 r.  - 69 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 8.05.2019 r. do 4.06.2019 r. 79 zł;

Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.