Opłaty za pakiety startowe:

  • zapisy i opłata wniesiona do 07.04.2018 – 59 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 08.04.2018 do 07.05.2018 - 69zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 08.05.2018 do 06.06.2018 - 79zł
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.